این دسته از دوربین ها به لطف پیشرفت تکنولوژی و ورود دوربین های نسل جدید دیگر منسوخ شده اند ولی هستند مکان هایی که هنوز بخاطر عدم اطلاع از کیفیت برتر دوربین های AHD  و HD و حتی IP  و یا بخاطر هزینه های احتمالی نوسازی سیستم های قدیمی،ترجیح میدهند هنوز از تکنولوژی آنالوگ بهره ببرند.

البته قابل ذکر است که بخاطر عدم اتصال مستقیم دوربین های نسل جدید به تلوزیون ها و مانیتور ها و همچنین پشتیبانی آیفن های تصویری دارای ورودی دوربین از دوربینهای آنالوگ و البته قیمت پایین آن هنوز مورد استقبال قرار میگیرد.

ولی لازم است بدانید که در دوربین های آنالوگ شناسایی تصویر بسیار دشوار است و بیشتر برای داشتن دید کلی مناسب است.

شاهد گستر اصفهان با هدف ارائه کیفیت مطلوب،طرح نوسازی سیستم های قدیمی را اجرا و با خرید تجهیزات آنالوگ

سعی در کم کردن قیمت تمام شده پروژه و تشویق عموم برای نوسازی سیستم های نظارتی خود دارد.

شاهد گستر-قاضی