شاسی اعلام سرقت،ویژه بنگاه های مالی
1-دارای برد 50 تا 100 متر
2-قابل نصب بر روی تمامی دزدگیر های اعلام سرقت
3-مصرف باتری هر 3 تا 5 سال یکبار
4-و گارانتی دوساله تعویض