در این تصویر مشخصات تمامی زنرهای موجود بازار قرار گرفته است و میتوانید با چاپ آن و قرار دادن در کنار میز تعمیرات،

به مشخصات زنر ها دسترسی داشته باشید!

img1دیتا شیت تمام زنر ها

اطلاعات همه زنر ها|مشخصات همه زنر ها|zener all datasheet|zener datasheet

زنر 1 ولت:|زنر 1.5 ولت:|زنر 2 ولت:|زنر 3 ولت:|زنر 4.5 ولت:|زنر 5 ولت:|زنر 5.1 ولت:پزنر 5.2 ولت:|زنر 5.6 ولت:|زنر 6 ولت:|زنر 6.1 ولت:|زنر 6.2 ولت:|زنر 6.3  ولت:|زنر 7 ولت:|زنر 7.1 ولت:|زنر 7.2 ولت:|زنر 8 ولت:|زنر 8.1 ولت:|زنر 8.2 ولت:|زنر 8.6ولت:|زنر 9 ولت:|زنر 9.1 ولت:|زنر 9.2 ولت:|زنر 9.6 ولت:|زنر 10 ولت:|زنر 10.1 ولت:|زنر 10.2 ولت:|زنر 11 ولت:|زنر 11.1 ولت:زنر 11.2 ولت:|زنر 12 ولت:|زنر 12.1 ولت:|زنر 12.2 ولت:|زنر 13 ولت:|زنر 13.1 ولت:|زنر 13.2 ولت:|زنر 14 ولت:|زنر 14.1 ولت:|زنر 14.2 ولت:|زنر 15 ولت:|زنر 15.1 ولت:|زنر 16 ولت:|زنر 17 ولت:|زنر 18 ولت:|زنر 18.1 ولت:|زنر 19 ولت:|زنر 19.1 ولت:|زنر 20 ولت:|زنر 20.1 ولت:|زنر 22 ولت:|زنر 22.1 ولت:|زنر 24 ولت:زنر 24.1 ولت:زنر 25 ولت:زنر 26 ولت:زنر 26.1 ولت:زنر 28 ولت:زنر 30 ولت:زنر 35 ولت:زنر 38 ولت:زنر 40 ولت:زنر 44 ولت:زنر تلفن:زنر 230 ولت: